8 địa điểm check in "KHÔNG MẤT PHÍ" tại Đà Lạt

Những địa điểm check in "KHÔNG MẤT PHÍ" tại Đà Lạt 😍
1. Dinh tỉnh trưởng
2. Đồi Thiên Phúc Đức
3. Đồi cỏ hồng
4. Hồ Xuân Hương
5. Hồ Tuyền Lâm
6. Các con dốc ở Đà Lạt
7. Đồi Đa Phú
8. Chợ Đà Lạt
📸 whereizhanhan

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn