Điện Kiến Trung - Đại nội Huế

CÔNG TRÌNH BỊ PHẾ TÍCH 72 NĂM Ở HUẾ RỰC RỠ TRƯỚC NGÀY ĐÓN KHÁCH THAM QUAN 🔥

Điện Kiến Trung là một cung điện của nhà Nguyễn trong Tử Cấm thành được vua Khải Định cho xây vào năm 1921, hoàn thành vào năm 1923, là nơi sinh hoạt của vua trong hoàng cung. 

 Tầng chính của công trình có 13 cửa hiên (gian giữa 5 cửa, hai gian bên mỗi gian 3 cửa, hai góc điện mỗi bên 2 cửa nữa làm nhô ra); tầng trên là gác, làm cùng một thể thức như tầng chính.

Điện đã ở dạng phế tích suốt 72 năm cho đến khi có dự án phục dựng, trùng tu. Công trình được khởi công từ năm 2019, nay đã gần như hoàn thiện.

Dưới thời vua Bảo Đại, điện là nơi ăn, ở chung của cả gia đình nhà vua. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 29/8/1945, điện Kiến Trung là nơi vua Bảo Đại tiếp xúc với Phái đoàn Chính phủ lâm thời để chính thức họp bàn thoái vị, trao lại quyền điều hành đất nước cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

#Vietnamnet #Dulịch #NH

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn